OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu w zakresie ochrony środowiska wykonujemy:

Raporty i Ekspertyzy w zakresie oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

Zakres robót terenowych (wiercenia sozologiczne, pobór próbek gruntu) oraz prac laboratoryjnych zależy od wielu czynników n. in. od rodzaju inwestycji i dotychczasowego użytkowania terenu.

Pobór próbek gruntu i wody gruntowej oraz ich transport jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres badanych związków chemicznych dostosowujemy do potrzeb indywidualnych naszych klientów. Podstawowe badania obejmują metale ciężkie, sumy olei mineralnych oraz sumy benzyn.

Badania określające zawartość związków chemicznych w gruncie i wodzie gruntowej wykonuje akredytowane laboratorium.

Nasze opracowania są wykonywane ze szczególną starannością, wykonane badania laboratoryjne są analizowane w oparciu o obowiązujące normy i rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, Państwowego Instytutu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Środowiska.

Ocenę stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego wykonuje się:

  • dla określenia wpływu istniejącej infrastruktury na środowisko gruntowo-wodne;
  • przed podjęciem decyzji o kupnie nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane, położonej na terenach poprzemysłowych;
  • dla inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo – wodne w (np. składowiska odpadów i stacje paliw);
  • przy prowadzeniu rekultywacji gruntów.

Koszty wykonania takiego opracowania jest ustalany indywidualnie i zależy od zakresu prac terenowych i laboratoryjnych. Uzyskanie szczegółowej informacji dotyczącej cen naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie ofertowe (Kontakt).

Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszystkie potrzebne normy oraz wymagania zawarte w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Podejmujemy się wykonania nietypowych zleceń. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Za nasze usługi proponujemy konkurencyjne ceny, każdorazowo uzgadniane z inwestorem lub wykonawcą, uzależnione od zakresu i rodzaju robót. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.