BADANIA TERENOWE

  • małośrednicowe wiercenia geologiczne świdrem ślimakowym bez rur osłonowych do głębokości 25,0 m wiertnicą hydrauliczną
  • małośrednicowe wiercenia geologiczne świdrem ślimakowym z systemem rur osłonowych do głębokości 25,0 m wiertnicą hydrauliczną
  • wiercenia z rdzeniowaniem ciągłym
  • płytkie sondy penetracyjne wiercone ręcznie do głębokości 4,0 – 6,0 m
  • wykopy geologiczne, szybiki badawcze i odkrywki
  • sondowania dynamiczne sondą lekką DPL
  • sondowania dynamiczne sondą średnią DPM i ciężką DPH
  • sondowania statyczne CPT i CPTU
  • badania płytą dynamiczną VD
  • badania płytą statyczną VSS

Badania terenowe wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań i usług. Podejmujemy się wykonania nietypowych zleceń. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Za nasze usługi proponujemy konkurencyjne ceny, każdorazowo uzgadniane z inwestorem lub wykonawcą, uzależnione od zakresu i rodzaju robót. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z nami.